ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 (4 ก.พ. 2563)
ภาพข่าวกิจกรรม อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถื่นที่น่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 (4 ก.พ. 2563)
ประชุม พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2563 (21 ม.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่” (19 ธ.ค. 2562)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 ธ.ค. 2562)

หน้า : [1]
หัวข้ออนามัยมีเดีย
 
รู้จักสำนักฯ : ประวัติความเป็นมา| วิสัยทัศน์ พันธกิจ | วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักฯ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด

ภารกิจ/หน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน | คำรับรองการปฏิบัติราชการ | แผนปฎิบัติราชการของหน่วยงาน | แผนพัฒนาบุคลากร

บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้เพื่อประชาชน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
 
 
ติดต่อสำนักฯ : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4257
 
 
Copyright 2016 Bureau of Environmental Health :Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข